Odbor zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních věcí v rámci Statutu hlavního města Prahy. Provádí sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní prací, sociální prevenci a prevenci kriminality.
Poskytuje poradenské a konzultační služby občanům Prahy 1 v nepříznivé sociální situaci, zabezpečuje výkon sociální práce v péči o seniory a zdravotně postižené občany, řeší bytovou problematiku. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení. V oblasti samostatné působnosti zajišťuje agendu bytů ze sociální rezervy a provoz bytového domu. Řeší agendu sociálních pohřbů. Spolupracuje s MHMP při plánování sociálních služeb, řešení problematiky užívání návykových látek a bezdomovectví. Plní zřizovatelskou funkci k příspěvkové organizaci Středisko sociálních služeb.

 

Změna pracovišť Úřadu práce od 19. října 2020

 

Praha 1 se zapojuje do celorepublikového projektu Seniorská obálka, který má být pomocníkem v krizových situacích. Obálka je určena především starším osobám, které žijí osamoceně“, uvedl 1. místostarosta Petr Burgr. Na Seniorské obálce spolupracovala řada odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Integrovaného záchranného systému. Jedná se o tiskopis, do kterého si senioři vyplní podle důležitosti údaje o svém zdravotním stavu. Pravidla pro vyplnění viz níže.

Obálka poslouží ve chvíli, kdy by senior potřeboval rychlou pomoc zdravotníků, policistů nebo hasičů.

Zkratka I.C.E., kterou je obálka označena, je mezinárodní zkratkou z anglického In Case of Emergency a znamená „použít v případě nouze“.

„Pokud máte o obálku zájem, tiskopis je od 1. července k dispozici na www.socialnisluzby-praha1.cz nebo na www.praha1.cz. Pokud k vyzvednutí zvolíte Oddělění sociální péče a služeb nebo Středisko sociálních služeb v Dlouhé 23, dostanete i vhodný obal s klipem na zavěšení,“ – uzavřel 1. místostarosta Petr Burgr.

Pravidla pro vyplnění Seniorské obálky ke stažení >>> ZDE <<<

Formulář I. C. E. Seniorské obálky ke stažení >>> ZDE <<<

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Mgr. Bc. Ladislav Varga DiS.Vedoucí odboru OSZ
Vodičkova 18
Kancelář: 301
221 097 580
OSZ
Mgr. Hana VitnerováVedoucí odd. péče o rodinu a děti
Vodičkova 18
Kancelář: 306
221 097 353
OSZ_OPD
Bc. Tereza KrálováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 307
221 097 163
OSZ_OPD
Martina Machová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 305
221 097 759
OSZ_OPD
Bc. Simona PileckáSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 307
221 097 359
OSZ_OPD
Simona Švástová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 305
221 097 515
OSZ_OPD
Ing. Lucie TomáškováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 308
221 097 498
OSZ_OPD
Bc. Štěpánka UrbánkováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 308
221 097 436
OSZ_OPD
PhDr. Pavel Pěnkava Ph.D.Vedoucí odd. sociální prevence
Karolíny Světlé 7
Kancelář: 001
221 097 149
OSZ_OSP
Mgr. Iva Červená LLM, MBASociální kurátorka
Karolíny Světlé 7
Kancelář: 001
221 097 165
OSZ_OSP
Adéla Přikrylová DiS.Sociální kurátorka - romská poradkyně
Karolíny Světlé 7
Kancelář: 001
221 097 167
OSZ_OSP
Bc. Barbora Hrychová DiS.Vedoucí odd. sociální pomoci
Vodičkova 18
Kancelář: 303
221 097 404
OSZ_OSPO
Bc. Karolína Miškarová DiS.Referent odd. sociální pomoci
Vodičkova 18
Kancelář: 303
221 097 276
OSZ_OSPO
Bc. Věra KutáVedoucí odd. sociální péče a služeb
Vodičkova 18
Kancelář: 310
221 097 447
OSZ_OSPS
Eva LukešováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 309
221 097 597
OSZ_OSPS
Dana NeubauerováVeřejný opatrovník
Vodičkova 18
Kancelář: 315
221 097 305
OSZ_OSPS
Mgr. Gabriela Telínová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 309
221 097 477
OSZ_OSPS
Mgr. Miluše VokálkováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 314
221 097 452
OSZ_OSPS
Lenka VystrčilováReferent
Vodičkova 18
Kancelář: 310
221 097 352
OSZ_OSPS
Mgr. Petra Botková DiS.Referentka
Vodičkova 18
Kancelář: 313
221 097 220
OSZ_SOSZ
Mária ČupákováReferentka pro oblast zdravotnictví
Vodičkova 18
Kancelář: 311
221 097 218
OSZ_SOSZ
Ing. Michal Kadlec DiS. MBAEkonom - rozpočtář, zástupce ved. odboru, Tajemník KZDR
Vodičkova 18
Kancelář: 312
221 097 431
OSZ_SOSZ
Silvie Pleskanková DiS.Koordinátor protidrog. politiky a bezdomovectví
Vodičkova 18
Kancelář: 312
221 097 215
OSZ_SOSZ
Denisa VojtíškováAsistentka ved. OSZ
Vodičkova 18
Kancelář: 302
221 097 204
OSZ_SOSZ