Odbor zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních věcí v rámci Statutu hlavního města Prahy. Provádí sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní prací, sociální prevenci a prevenci kriminality. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení.
Poskytuje poradenské a konzultační služby občanům Prahy 1 v nepříznivé sociální situaci.
Dále zabezpečuje výkon samostatné působnosti v oblasti sociální práce v péči o seniory a zdravotně postižené občany, v oblasti bytů ze sociální rezervy a obytných místností v bytovém domě MČ Praha 1, v oblasti pohřebnictví; zajišťuje specializované sociální služby pro společensky nepřizpůsobivé občany. Spolupracuje s MHMP při plánování sociálních služeb, řešení problematiky užívání návykových látek a bezdomovectví. Plní zřizovatelskou funkci k příspěvkové organizaci Středisko sociálních služeb.

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Mgr. Petra HorováVedoucí odboru OSZ
Vodičkova 18
Kancelář: 301
221 097 351
OSZ
Mgr. Hana VitnerováVedoucí odd. péče o rodinu a děti
Vodičkova 18
Kancelář: 306
221 097 353
OSZ_OPD
Bc. Barbora Hrychová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 307
221 097 404
OSZ_OPD
Martina Machová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 305
221 097 759
OSZ_OPD
Bc. Simona PileckáSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 307
221 097 359
OSZ_OPD
Simona Švástová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 305
221 097 515
OSZ_OPD
Štěpánka UrbánkováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 308
221 097 436
OSZ_OPD
Bc. Lucie VyčichlováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 308
221 097 498
OSZ_OPD
PhDr. Pavel Pěnkava Ph.D.Vedoucí odd. sociální prevence
Karolíny Světlé 7
Kancelář: 001
221 097 149
OSZ_OSP
Bc. Petra Botková DiS.Sociální kurátor
Karolíny Světlé 7
Kancelář: 001
221 097 165
OSZ_OSP
MUDr. Ivan NovotnýSociální kurátor
Karolíny Světlé 7
Kancelář: 001
221 097 167
OSZ_OSP
Mária ČupákováReferentka pro oblast zdravotnictví
Vodičkova 18
Kancelář: 300
221 097 218
OSZ_OSPO
Eva DuškováReferent odd. sociální pomoci
Vodičkova 18
Kancelář: 304
221 097 465
OSZ_OSPO
Mária FajnorováReferent odd. sociální pomoci
Vodičkova 18
Kancelář: 304
221 097 492
OSZ_OSPO
Olga JirasováReferent odd. sociální pomoci, Tajemník KSOC RMČ P1
Vodičkova 18
Kancelář: 313
221 097 220
OSZ_OSPO
Ing. Michal Kadlec DiS.Ekonom - rozpočtář
Vodičkova 18
Kancelář: 312
221 097 431
OSZ_OSPO
Bc. Karolína Miškarová DiS.Referent odd. sociální pomoci
Vodičkova 18
Kancelář: 303
221 097 111
OSZ_OSPO
Bc. Věra KutáVedoucí odd. sociální péče a služeb
Vodičkova 18
Kancelář: 310
221 097 447
OSZ_OSPS
Eva LukešováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 309
221 097 597
OSZ_OSPS
Dana NeubauerováVeřejný opatrovník
Vodičkova 18
Kancelář: 315
221 097 305
OSZ_OSPS
Mgr. Gabriela Telínová DiS.Sociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 309
221 097 477
OSZ_OSPS
Mgr. Miluše VokálkováSociální pracovnice
Vodičkova 18
Kancelář: 314
221 097 452
OSZ_OSPS
Lenka VystrčilováReferent
Vodičkova 18
Kancelář: 310
221 097 352
OSZ_OSPS
Mgr. Ladislav Varga DiS.Koordinátor protidrog. pol. a bezdomov.
Vodičkova 18
Kancelář: 312
221 097 580
OSZ_SOSZ
Denisa VojtíškováAsistentka ved. OSZ
Vodičkova 18
Kancelář: 301
221 097 204
OSZ_SOSZ