Oddělení zajišťuje výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, vydává lovecké lístky a vede evidenci zemědělských podnikatelů.
Oddělení dále v samosprávné působnosti zajišťuje údržbu veřejné zeleně, správu dětských hřišť v plochách městské zeleně, odstraňování černých skládek, svoz objemného odpadu od obyvatel, koordinaci nakládání s komunálním odpadem na území městské části a ekoosvětu.

Kontakt na pověřeného vedoucího oddělení:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Ing. Blanka Zoufalá Pověřená vedením oddělení blanka.zoufala@praha1.cz 221097371 423

Oddělení životního prostředí není členěn na jednotlivá oddělení, pro lepší orientaci zde uvádíme jednotlivé referenty a jejich agendy.

Jméno referenta Agenda

Kateřina Melzerová

vydávání souhlasu k pořádání akcí v zeleni

vydávání souhlasu k vjezdu do ploch veřejné zeleně

sekretariát

Ing. Zdeněk Krenk vydávání loveckých lístků

zápis do evidence zemědělského podnikatele

organizace svozu velkoobjemových odpadu

podílí se na organizaci svozu tříděného odpadu

státní správa v oblasti odpadů

Ing. Marie Smékálová ochrana zvířat proti týrání

správa veřejné zeleně

Ing. Blanka Zoufalá

státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny

správa veřejné zeleně

Ing. Dagmar Endrlová

státní správa v oblasti ochrany ovzduší

roční hlášení o nakládání s odpady

Miloslav Říha

stanoviska k projektové dokumentaci z hlediska životního prostředí

Dana Vytlačilová

správa dětských hřišť ve veřejné zeleni

správa vodních prvků na veřejných plochách

kontrola čistoty veřejných prostranství

Jitka Homoláčová

ekonom odboru

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Ing. Zdeněk KrenkVedoucí oddělení životního prostředí
Vodičkova 18
Kancelář: 419
221 097 506
OPVP_OZP
Daniela Hrubešová DiS.Ekonom
Vodičkova 18
Kancelář: 423
221 097 313
OPVP_OZP
Kateřina MelzerováReferent, asistent - samosprávní činnost, Tajemník KOŽP
Vodičkova 18
Kancelář: 420
221 097 553
OPVP_OZP
Miloslav ŘíhaStavební technik
Vodičkova 18
Kancelář: 531
221 097 417
OPVP_OZP
Ing. Marie SmékalováOchrana zvířat, kontrola čistoty
Vodičkova 18
Kancelář: 421
221 097 246
OPVP_OZP
Dana VytlačilováZahradní architekt-kontrolor
Vodičkova 18
Kancelář: 423
221 097 411
OPVP_OZP
Ing. Blanka ZoufaláZahradní architekt-kontrolor
Vodičkova 18
Kancelář: 422
221 097 371
OPVP_OZP