Na základě podnětu kontrolního oddělení OPVP ÚMČ a Městské policie vede řízení a připravuje rozhodnutí ve správních řízeních za porušení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Projednává přestupky a správní delikty ve věcech místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích nepovoleným užívání pozemní komunikace k jiným účelům než pro které jsou určeny a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání.

Na základě podnětu České kanceláře pojistitelů a Policie ČR vede řízení a připravuje rozhodnutí ve správních řízení za porušení zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Projednává přestupky a správní delikty:

  • v případě provozování vozidla na poz. komunikaci bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
  • pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a vlastník vozidla neodevzdá ve lhůtě 14 dnů státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla
  • při provozu vozidla na pozemní komunikaci nepředloží řidič na požádání příslušníku Policie ČR zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění

Projednává přestupky podle zákona č. 200/1990. Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Bc. Lucie BrychováReferent
Vodičkova 18
Kancelář: 415
221 097 476
OPVP_OKO
Petr HerrmannReferent - kontrolor
Jungmannova 3
Kancelář: přízemí
221 097 794
OPVP_OKO
Pavel JanečekReferent - kontrolor
Jungmannova 3
Kancelář: přízemí
221 097 289
OPVP_OKO
Mgr. Zdeněk NovotnýReferent - kontrolor
Jungmannova 3
Kancelář: přízemí
221 097 111
OPVP_OKO
Bedřich RýčReferent - kontrolor
Jungmannova 3
Kancelář: přízemí
221 097 395
OPVP_OKO
Ing. Jiří SellnerZastupující vedoucí oddělení kontroly
Jungmannova 3
Kancelář: přízemí
221 097 325
OPVP_OKO
Lubomír ŠtechaReferent - kontrolor
Jungmannova 3
Kancelář: přízemí
221 097 194
OPVP_OKO
Mgr. Jan VladykaReferent - kontrolor
Jungmannova 3
Kancelář: přízemí
221 097 170
OPVP_OKO