Dopravně komunikační oddělení vydává zejména rozhodnutí k provádění stavebních prací na pozemních komunikacích a umístění stavebních záborů, k připojení objektu k místní komunikaci a pro audiovizuální tvorbu, stanovuje místní a přechodnou úpravu silničního provozu (dopravní značení, dopravní zařízení) a vyjadřuje se k projektovým dokumentacím z hlediska dopravy. Podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací pro:

 • restaurační předzahrádky
 • pevné stánky
 • individuální prodej
 • kulturní, sportovní a reklamní akce, výstavy
 • veřejné produkce (hudební, nehudební)
 • reklamní stojky
 • příležitostné trhy, tržiště
 • jídelní lístky, okrasná zeleň a výstavky zboží u pevných provozoven

Dále Oddělení dopravy řeší a vyřizuje:

 • žádosti o zařazení do přílohy nařízení č 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
 • vyjadřuje se k oznámeným shromážděním a pochodům
 • v rámci povolení zvl. užívání komunikací vydává Stanovení přechodné úpravy dopravního značení
 • vyřizuje stížnosti v rámci povolovaných agend
 • vyřizuje korespondenci v rámci povolovaných agend

Novinky

Archiv: Oddělení dopravy

Potřebujete vyřídit:

Nejčastěji se ptáte:

 

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Ivana BernáthováZábory veř. prostr.- Malá Strana, Hradčany
Vodičkova 18
Kancelář: 417
221 097 265
OPVP_DOP
Vladimír HanušZábory veř.prostr.-N.Město,St.Město,Jos.
Vodičkova 18
Kancelář: 417
221 097 314
OPVP_DOP
Pavel KotlárPověřen vedením oddělení dopravy
Vodičkova 18
Kancelář: 416
221 097 386
OPVP_DOP
Pavel KroftaReferent -předsunutý prodej
Vodičkova 18
Kancelář: 424
221 097 367
OPVP_DOP
Zuzana MocováReferent -shromažďovací agenda
Vodičkova 18
Kancelář: 424
221 097 302
OPVP_DOP
Václav PasáčekReferent - předzahrádky
Vodičkova 18
Kancelář: 425
221 097 253
OPVP_DOP
Marcela PřibylováVyjádření k projektové dokumentaci
Vodičkova 18
Kancelář: 418
221 097 339
OPVP_DOP
Barbora SoldátováReferentka, Tajemník DOKO
Vodičkova 18
Kancelář: 416
221 097 345
OPVP_DOP
Ing. Pavel StrakaDlouhodobé vjezdy na pěší zónu
Vodičkova 18
Kancelář: 418
221 097 798
OPVP_DOP
Ludvika TrávníčkováReferentka
Vodičkova 18
Kancelář: 428
221 097 556
OPVP_DOP
Jan VágenknechtReferent - předzahrádky
Vodičkova 18
Kancelář: 425
221 097 373
OPVP_DOP
Ludmila WaigertováReferentka - stánky, trhy, reklamní zařízení
Vodičkova 18
Kancelář: 426
221 097 457
OPVP_DOP