Odbor péče o veřejný prostor je na území MČ Praha 1 příslušným silničním správním úřadem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Pro zvláštní užívání pozemních komunikací vydává rozhodnutí k umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařazení (tržiště, restaurační zahrádky apod.), k provádění stavebních prací na pozemních komunikacích a umístění stavebních záborů, pro audiovizuální tvorbu, pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí.

Dále zajišťuje výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, vydává lovecké lístky a vede evidenci zemědělských podnikatelů.
Dále pak v samosprávné působnosti zajišťuje údržbu veřejné zeleně, správu dětských hřišť v plochách městské zeleně, odstraňování černých skládek, svoz objemného odpadu od obyvatel, koordinaci nakládání s komunálním odpadem na území městské části a ekoosvětu.

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Ing. Lukáš PirklVedoucí odboru OPVP
Vodičkova 18
Kancelář: 427
221 097 157
OPVP
Bc. Ludvík CzitalVedoucí oddělení dopravy
Vodičkova 18
Kancelář: 429
326
OPVP_DOP
Vladimír HanušZábory veř.prostr.-N.Město,St.Město,Jos.
Vodičkova 18
Kancelář: 417
221 097 314
OPVP_DOP
Pavel KotlárDopravní značení, audiovizuální tvorba
Vodičkova 18
Kancelář: 416
221 097 386
OPVP_DOP
Pavel KroftaReferent -předsunutý prodej
Vodičkova 18
Kancelář: 424
221 097 367
OPVP_DOP
Kateřina LouthanováTajemník DOKO, Vyjádření k projektové dokumentaci
Vodičkova 18
Kancelář: 418
221 097 339
OPVP_DOP
Zuzana MocováReferent -shromažďovací agenda
Vodičkova 18
Kancelář: 424
221 097 302
OPVP_DOP
Václav PasáčekReferent - předzahrádky
Vodičkova 18
Kancelář: 425
221 097 253
OPVP_DOP
Ing. Pavel StrakaDlouhodobé vjezdy na pěší zónu
Vodičkova 18
Kancelář: 418
221 097 798
OPVP_DOP
Ludvika TrávníčkováReferentka
Vodičkova 18
Kancelář: 428
221 097 556
OPVP_DOP
Jan VágenknechtReferent - předzahrádky
Vodičkova 18
Kancelář: 425
221 097 373
OPVP_DOP
Ludmila WaigertováReferentka - stánky, trhy, reklamní zařízení
Vodičkova 18
Kancelář: 426
221 097 457
OPVP_DOP
Bc. Jan BeránekVedoucí oddělení kontroly
Jungmannova 3
Kancelář: přízemí
221 097 111
OPVP_OKO
Lucie BrychováReferent
Vodičkova 18
Kancelář: 415
221 097 476
OPVP_OKO
Petr HerrmannReferent - kontrolor
Jungmannova 3
Kancelář: přízemí
221 097 111
OPVP_OKO
Bedřich RýčReferent - kontrolor
Jungmannova 3
Kancelář: přízemí
221 097 395
OPVP_OKO
Jiří SchiffnerReferent - kontrolor
Jungmannova 3
Kancelář: přízemí
221 097 463
OPVP_OKO
Ing. Jiří SellnerZastupující vedoucí odd. kontroly
Jungmannova 3
Kancelář: přízemí
221 097 325
OPVP_OKO
Mgr. Jan VladykaReferent - kontrolor
Jungmannova 3
Kancelář: přízemí
221 097 170
OPVP_OKO
Ing. Zdeněk KrenkVedoucí oddělení životního prostředí
Vodičkova 18
Kancelář: 419
221 097 506
OPVP_OZP
Daniela Hrubešová DiS.Ekonom
Vodičkova 18
Kancelář: 423
221 097 313
OPVP_OZP
Kateřina MelzerováReferent, asistent - samosprávní činnost, Tajemník KOŽP
Vodičkova 18
Kancelář: 420
221 097 553
OPVP_OZP
Miloslav ŘíhaStavební technik
Vodičkova 18
Kancelář: 531
221 097 417
OPVP_OZP
Ing. Marie SmékalováOchrana zvířat, kontrola čistoty
Vodičkova 18
Kancelář: 421
221 097 246
OPVP_OZP
Dana VytlačilováZahradní architekt-kontrolor
Vodičkova 18
Kancelář: 423
221 097 411
OPVP_OZP
Ing. Blanka ZoufaláZahradní architekt-kontrolor
Vodičkova 18
Kancelář: 422
221 097 371
OPVP_OZP