Oddělení veřejných zakázek koordinuje zadávání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 1, podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

S tím souvisí následující agenda:

• zajišťování činnosti tajemníka komise pro otevírání nabídek a hodnotící komise (kontrola obsahu nabídek a příprava činnosti hodnotících komisí)
• zpracování dokumentů k závěru činnosti komise pro otevírání nabídek a hodnotící komise (vyloučení uchazečů, oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky apod.)
• zveřejnění výsledku zadávacího řízení