Odbor živnostenský plní funkci jednotného kontaktního místa, které je součástí celoevropské sítě EU GOTato místa poskytují poradenství v oblasti služeb na vnitřním trhu Evropské unie (svoboda volného pohybu služeb).

Poradíme Vám, jak postupovat v případě poskytování služeb z České republiky do jiného čl. státu, tak i v opačném případě, kdy služba míří na tuzemský trh. Pomůžeme také s podnikáním, pokud jej upravuje zvláštní právní předpis (např. s výkonem svobodného povolání či jinou činností, která se nepovažuje za živnost ve smyslu živnostenského zákona). Dokážeme ušetřit čas vynaložený na obíhání různých úřadů tím, že Vaše podání předáme my, pakliže bude souviset s podnikáním (např. splnění formalit spojených se vstupem do podnikání). Služby jsou určeny pro všechny podnikatele bez rozdílu, zda podnikají podle živnostenského zákona či jiného zákona. Jednotné kontaktní místo neposkytuje duplicitně služby (např. ohlášení, přerušení, zrušení živnosti), které zabezpečuje obecní živnostenský úřad, neboť organizačně je jeho součástí.

Novinky

Archiv: Jednotné kontaktní místo

Naše služby

Základní informace o síti a službách
Informační servis
Zprostředkovací servis

Volný pohyb služeb

Přeshraniční poskytování služby (dočasný režim)
Pravidelné poskytování služby (režim usazení)

Odborná kvalifikace

Odborná kvalifikace z jiného čl. státu
Evropský profesní průkaz
Odborná kvalifikace z třetího státu

Poskytovatel služby

Oznamovací povinnost
Informační povinnost
Dozor

Příjemce služby

Ověření poskytovatele
Právo na informace

Užitečné informace

Formuláře
Odkazy a informace
Kontakt

Potřebujete vyřídit

Nejčastěji se ptáte