Odbor živnostenský plní funkci Jednotného kontaktního místa, které je součástí celoevropské sítě EU GO. Tato místa se zaměřují zejména na poskytování poradenství v oblasti služeb v rámci vnitřního trhu Unie (svoboda volného pohybu služeb nebo usazení). Zpravidla neřeší běžnou živnostenskou agendu. Dále poradí např. v případě podnikání podle zvláštního právního předpisu a taktéž zprostředkují předání různých druhů podání, pakliže souvisí s podnikáním.

Novinky

Archiv: Jednotné kontaktní místo
Poradce pro poskytování služeb v EU, svobodná povolání nebo neživnosti a zprostředkovatel různých podání
Informační servis pro poskytovatele služeb
Zprostředkovací servis pro svobodná povolání a různé druhy žádostí a oznámení
Komunikace on-line i osobní jednání
Elektronické Jednotné kontaktní místo (e-JKM)
Volný pohyb služeb a svoboda usazení
Přeshraniční poskytování služeb
Služby, na které se směrnice nevztahuje
Regulovaná povolání a činnosti
Zahraniční kvalifikace
Evropský profesní průkaz
Pomoc se vstupem na zahraniční trhy - Enterprise Europe Network
Informační povinnost poskytovatelů služeb
Ověření poskytovatele služeb
Dozor nad poskytovateli služeb

Potřebujete vyřídit:

Nejčastěji se ptáte:

Formuláře, legislativa, odkazy, kontakty:

Formuláře
Odkazy
Kontakt