Odbor dopravně správních agend Úřadu městské části Praha 1 vede v rámci přenesené působnosti správní řízení o přestupcích, které byly spáchány v zónách placeného stání na území městské části Praha 1. Projednávání přestupků se řídí zákony č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Umístění odboru:

Vodičkova 18, Praha 1 – přízemí vlevo

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
PhDr. Aleš Jedlička Vedoucí odboru DSA ales.jedlicka@praha1.cz 221 097 441 Vodičkova 18 – přízemí

Podmínky parkování v zónách placeného stání na území hlavního města Prahy jsou podrobně uvedeny na stránkách www.parkujvklidu.cz.

Nejčastěji se ptáte:

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
PhDr. Aleš JedličkaVedoucí odboru DSA
Vodičkova 18
Kancelář: přízemí
221 097 441
DSA
Bc. Roman HodekPověřený vedoucí odd. administr.technické podpory
Vodičkova 18
Kancelář: 6
2 210 971 146
OAT
Rostislav KusalaReferent
Vodičkova 18
Kancelář: 3
221 097 423
OAT
Bc. Martin FénešZpracovatel přestupků
Vodičkova 18
Kancelář: 5
221 097 196
ODP
Petra HoráčkováZpracovatel přestupků
Vodičkova 18
221 097 796
ODP
Ing. Miloslav KřížekPověřený vedoucí oddělení dopravních přestupků
Vodičkova 18
Kancelář: 2
221 097 266
ODP
Miloslav PiterkaZpracovatel přestupků
Vodičkova 18
Kancelář: 6
221 097 209
ODP
Bc. Miroslav PokšteflZpracovatel přestupků
Vodičkova 18
221 097 207
ODP
Ing. Ivo ProkelZpracovatel přestupků
Vodičkova 18
Kancelář: 5
221 097 720
ODP
Pavla SojovskáZpracovatel přestupků
Vodičkova 18
Kancelář: 2
221 097 336
ODP
Monika ChládkováReferent
Vodičkova 18
Kancelář: 3
221 097 188
OZPS
Andrej ČubirkaReferent
Vodičkova 18
Kancelář: 022
221 097 180
OZPS
Jiří GondekReferent
Vodičkova 18
Kancelář: 022
221 097 106
OZPS
Jaromíra HaučnerováReferent
Vodičkova 18
Kancelář: 022
221 097 176
OZPS
Ing. Julius ŠimurkaReferent
Vodičkova 18
Kancelář: 022
221 097 179
OZPS
Marie SlavíčkováReferent
Vodičkova 18
Kancelář: 1
221 097 131
OZPS
Bc. Jitka ThímováPověřená vedoucí oddělení zón placeného stání
Vodičkova 18
Kancelář: přízemí
221 097 223
OZPS
Petra VaňkováReferent
Vodičkova 18
Kancelář: 1
221 097 402
OZPS