Odbor dopravně správních agend Úřadu městské části Praha 1 vede v rámci přenesené působnosti správní řízení o přestupcích, které byly spáchány v zónách placeného stání na území městské části Praha 1. Projednávání přestupků se řídí zákony č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Umístění odboru:

Vodičkova 18, Praha 1 – přízemí vlevo

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
PhDr. Aleš Jedlička Vedoucí odboru DSA ales.jedlicka@praha1.cz 221 097 441 Vodičkova 18 – přízemí

Podmínky parkování v zónách placeného stání na území hlavního města Prahy jsou podrobně uvedeny na stránkách parking.praha.eu 

Nejčastěji se ptáte:

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
PhDr. Aleš JedličkaVedoucí odboru DSA
Vodičkova 18
Kancelář: přízemí
221 097 441
DSA
Michaela Kočíreferentka - asistentka
Vodičkova 18
Kancelář: pasáž
221 097 550
DSA
Bc. Tereza Hanzalíková DiS.Pověřená vedoucí odd. administr.technické podpory
Vodičkova 18
Kancelář: 6
221 097 245
DSA_OAT
Bc. Roman HodekReferent
Vodičkova 18
221 097 146
DSA_OAT
Rostislav KusalaReferent
Vodičkova 18
Kancelář: pasáž
221 097 423
DSA_OAT
Bc. Martin FénešZpracovatel přestupků
Vodičkova 18
Kancelář: 5
221 097 196
DSA_ODP
Petra HoráčkováZpracovatel přestupků
Vodičkova 18
Kancelář: přízemí
221 097 796
DSA_ODP
David LorencZpracovatel přestupků
Vodičkova 18
Kancelář: 3
221 097 145
DSA_ODP
Bc. Veronika OtiskováZpracovatel přestupků
Vodičkova 18
Kancelář: 6
221 097 122
DSA_ODP
Miloslav PiterkaZpracovatel přestupků
Vodičkova 18
Kancelář: 6
221 097 615
DSA_ODP
Bc. Miroslav PokšteflZpracovatel přestupků
Vodičkova 18
Kancelář: přízemí
221 097 207
DSA_ODP
Bc. Pavla Sojovskápověřená vedoucí oddělení dopravních přestupků
Vodičkova 18
Kancelář: 2
221 097 336
DSA_ODP
Mgr. Petr VajoZpracovatel přestupků
Vodičkova 18
Kancelář: 4
221 097 344
DSA_ODP
Bc. Jitka ThímováVedoucí oddělení zón placeného stání
Vodičkova 18
Kancelář: přízemí
221 097 223
DSA_OZPS
Monika ChládkováReferent
Vodičkova 18
Kancelář: pasáž
221 097 188
DSA_OZPS
Bc. Andrej ČubirkaReferent parkovacích oprávnění
Vodičkova 18
Kancelář: 022
221 097 180
DSA_OZPS
Jiří GondekReferent parkovacích oprávnění
Vodičkova 18
Kancelář: 022
221 097 106
DSA_OZPS
Jaromíra HaučnerováReferent parkovacích oprávnění
Vodičkova 18
Kancelář: 022
221 097 176
DSA_OZPS
Ing. Julius ŠimurkaReferent parkovacích oprávnění
Vodičkova 18
Kancelář: 022
221 097 179
DSA_OZPS
Marie SlavíčkováReferent
Vodičkova 18
Kancelář: 1
221 097 131
DSA_OZPS
Petra VaňkováReferent
Vodičkova 18
Kancelář: 1
221 097 402
DSA_OZPS