OČKOVÁNÍ PEDAGOGŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL

Začala registrace na očkování pro učitele, pedagogické a nepedagogické zaměstnance škol.

OČKOVÁNÍ SENIORŮ

15. ledna začala registrace k dobrovolnému očkování proti nemoci COVID-19 pro občany starší 80 let. Naše Středisko sociálních služeb ve spolupráci s naší Nemocnicí Na Františku je připraveno na spuštění registrace i procesu očkování připraveno.

Registraci můžete provést na crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz.

Nemocnice Na Františku bude za našimi seniory vysílat mobilní očkovací týmy.

V případě dotazů se můžete obracet na linku Střediska sociálních služeb 725 397 934, nebo na informační linku ke koronaviru na čísle 1221.