DH Vrchlického sady
DH Františkánská zahrada
DH Lannova ulice
DH Za Haštalem
DH Slovanský ostrov
DH Kampa
DH Pod Karlovým mostem
DH Vojanovy sady
DH Klárov
DH Vlašská