Odbor živnostenský plní funkci Jednotného kontaktního místa, které je součástí celoevropské sítě »EU GO. Posláním této sítě je ulehčit vstup do podnikání bez ohledu na to, jaký právní předpis danou činnost upravuje. Jednotné kontaktní místo v této souvislosti zájemcům nabízí konzultace a poradenství. Dále předává veškerá podání příslušným orgánům veřejné moci, které o nich rozhodují (specializované odborné úřady, profesní komory, ministerstva, správci daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.). Podání určená pro finanční, sociální nebo zdravotní správu jsou předávána zejména těm, kteří služby poskytují na základě zvláštních právních předpisů jako např. advokáti, lékaři, architekti, veterináři a tak podobně.

Rychlý kontakt na náš tým

Poradce pro poskytování služeb v EU, svobodná povolání nebo neživnosti a zprostředkovatel různých podání

Informační servis pro poskytovatele služeb

Zprostředkovací servis pro svobodná povolání a různé druhy žádostí a oznámení

Komunikace on-line i osobní jednání

Elektronické Jednotné kontaktní místo (e-JKM)
Volný pohyb služeb a svoboda usazování

Přeshraniční poskytování služeb

Služby, na které se směrnice nevztahuje

Regulovaná povolání a činnosti

Zahraniční kvalifikace
Evropský profesní průkaz

Informační povinnost poskytovatelů služeb

Ověření poskytovatele služeb

Dozor nad poskytovateli služeb

Užitečné stránky a odkazy

Nejčastější dotazy

Co to znamená, když je služba poskytována dočasně? Kdo může služby dočasně poskytovat? A musím záměr dočasného výkonu služby předem oznámit?

Co když chci služby poskytovat neomezeně? Kde mohu požádat o povolení k výkonu služby, jejíž výkon neupravuje živnostenský zákon, např. ke zprostředkování práce?

Kde mi uznají zahraniční odbornou kvalifikaci? Kde mohu požádat o její uznání?

Jsem advokát nebo jiný poskytovatel služby, která není živností (např. architekt, fyzioterapeut, herec, lékař, novinář, veterinář, zemědělec) a potřebuji se registrovat k daním a povinným odvodům. Musím obíhat všechny úřady v místě trvalého bydliště? Kam se mohu obrátit?

Kde mi vydají povolení k výkonu tvůrčí činnosti? (např. malíř obrazů, zpěvák, textař, herec, novinář)

Kde získám informace o službách, které se nepovažují za živnost? Např. směnárenský obchod, zprostředkování pojištění, spotřebitelských úvěrů nebo zprostředkování zaměstnání?

Jak je to s poskytováním právního nebo daňového poradenství?

Kde získám informace k výkonu a provozování lékařského nebo nelékařského povolání v postavení poskytovatele služeb? Co musím splnit, pokud chci podnikat jako veterinář? A jak je to se sociálními službami?

Jak se mohu stát autorizovaným architektem, inženýrem nebo technikem?