Odbor živnostenský plní funkci Jednotného kontaktního místa, které je součástí celoevropské sítě »EU GO. Tato místa se zaměřují zejména na poskytování poradenství v oblasti služeb v rámci vnitřního trhu Unie (svoboda volného pohybu služeb nebo usazení). Zpravidla neřeší běžnou živnostenskou agendu. Dále poradí např. v případě podnikání podle zvláštního právního předpisu a taktéž zprostředkují předání různých druhů podání, pakliže souvisí s podnikáním.

Rychlý kontakt na náš tým

Poradce pro poskytování služeb v EU, svobodná povolání nebo neživnosti a zprostředkovatel různých podání

Informační servis pro poskytovatele služeb

Zprostředkovací servis pro svobodná povolání a různé druhy žádostí a oznámení

Komunikace on-line i osobní jednání

Elektronické Jednotné kontaktní místo (e-JKM)
Volný pohyb služeb a svoboda usazování

Regulovaná povolání a činnosti

Zahraniční kvalifikace
Evropský profesní průkaz

Informační povinnost poskytovatelů služeb

Ověření poskytovatele služeb

Dozor nad poskytovateli služeb

Užitečné stránky a odkazy

Nejčastější dotazy

Co to znamená, když je služba poskytována dočasně? Kdo může služby dočasně poskytovat? A musím záměr dočasného výkonu služby předem oznámit?

Co když chci služby poskytovat neomezeně? Kde mohu požádat o povolení k výkonu služby, jejíž výkon neupravuje živnostenský zákon, např. ke zprostředkování práce?

Kde mi uznají zahraniční odbornou kvalifikaci? Kde mohu požádat o její uznání?

Jsem advokát nebo jiný poskytovatel služby, která není živností (např. architekt, fyzioterapeut, herec, lékař, novinář, veterinář, zemědělec) a potřebuji se registrovat k daním a povinným odvodům. Musím obíhat všechny úřady v místě trvalého bydliště? Kam se mohu obrátit?

Kde mi vydají povolení k výkonu tvůrčí činnosti? (např. malíř obrazů, zpěvák, textař, herec, novinář)

Kde získám informace o službách, které se nepovažují za živnost? Např. směnárenský obchod, zprostředkování pojištění, spotřebitelských úvěrů nebo zprostředkování zaměstnání?

Jak je to s poskytováním právního nebo daňového poradenství?

Kde získám informace k výkonu a provozování lékařského nebo nelékařského povolání v postavení poskytovatele služeb? Co musím splnit, pokud chci podnikat jako veterinář? A jak je to se sociálními službami?

Jak se mohu stát autorizovaným architektem, inženýrem nebo technikem?