Šéfredaktor:

MgA. Veronika Blažková
tisková mluvčí – vedoucí odd.vnějších vztahů ÚMČ Praha 1
Tel.: 221 097 800
E-mail: veronika.blazkova@praha1.cz

Redakční rada:

  • Ing. Oldřich Lomecký – starosta MČ Praha 1
  • Daniel Hodek – zástupce starosty
  • Richard Bureš – zástupce starosty
  • Tomáš Macháček – člen Rady MČ Praha 1
  • MUDr. Jan Votoček – člen Rady MČ Praha 1
  • Mgr. Filip Kračman – člen Rady MČ Praha 1
  • JUDr. Ivan Solil – člen Rady MČ Praha 1
  • Mgr.Eva Špačková – člen Rady MČ Praha 1
  • MgA. Veronika Blažková – tisková mluvčí, vedoucí odd. vnějších vztahů ÚMČ Praha 1

• Praha 1, vychází 4x ročně, místo vydání Praha, registrace: MK ČR E 15430
• Kultura Praha 1, vychází 26x ročně, místo vydání Praha, registrace: MK ČR E 15430
• Redakce: redakce@praha1.cz
• Příjem inzerce: inzerce@praha1.cz
• Redakční uzávěrky jsou uvedeny v přiloženém ceníku.
• Obě periodika slouží k informování občanů Prahy 1 a nejsou periodikem žádného politického subjektu

Principy fungování redakční rady

Inzerce