V důsledku zhoršující se zdravotní situace vyhlásila vláda přísnější opatření, která platí od pondělí 1. do 21. března. Výrazně se omezuje pohyb, až na výjimky byly uzavřeny školy, včetně mateřských, a jesle. Ubylo také výjimek pro obchody a služby. Zpřísnila se i pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Roušky a respirátory:

 • Od 1. března platí povinnost nosit všude v zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě, například v lese.
 • Ochrana dýchacích cest je povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami.
 • Na místech, kde je větší koncentrace osob, je povinný respirátor. Platí to například v prodejnách, provozovnách, ve veřejné dopravě a na úřadech.

Školy a dětské skupiny

 • Od pondělí 1. března se zavřou základní a mateřské školy i dětské skupiny (jesle).
 • Výjimku mají zařízení při zdravotnických zařízeních a školky, které se starají o děti rodičů pracujících v Integrovaném záchranném systému.

Obchody a služby

 • Výjimky pro obchody a služby jsou zredukovány zhruba na polovinu. Otevřené zůstávají prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé prodejny novin a tabáku.
 • V provozu jsou dále například taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek. Otevřené budou i provozovny, kde si mohou lidé vyzvednout předem objednané zboží.
 • Lidé se od pondělí naopak nedostanou do papírnictví, prodejen s dětským textilem a obuví nebo obchodů se zbraněmi a střelivem.
 • U restaurací se režim nezmění, nadále budou moci jídlo prodávat prostřednictvím výdejních okének. Ta mohou být otevřená až do 21 hodin.

Omezení pohybu

 • Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, je možné přes den od 5:00 do 21:00, a to pouze po území obce, nikoli okresu.
 • Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
 • Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
 • Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.
 • Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.

Omezení pohybu mezi okresy

 • Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány. Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.
 • Při cestách mimo okres, například k lékaři či na úřady stačí vyplněný formulář (https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx) nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.).
 • Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

Další informace

 • Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření, tj do 21. března 2021. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.
 • Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu.
 • Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.
 • Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením.
 • Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření, tedy do 21. března 2021. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se však nedoporučuje.
 • Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet

Celý soubor dokumentů z jednání vlády dne 26. 2. 2021
(vyhlášení nouzového stavu a související opatření) je:


ZDE

(zazipovaný archiv včetně dokumentů pro prokazování odůvodněnosti cesty apod. – stav k 27. 2. 2021)

Co aktuálně platí

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#nouzovy_stav