Magistrát rozhodl, že od soboty 23. května bude pro automobilovou dopravu jednosměrně uzavřeno Smetanovo nábřeží ve směru od Národního divadla směrem ke Křižovnickému náměstí až po vyústění Divadelní ulice.

S naší městskou částí tuto uzavírku nikdo neprojednával. Provoz aut se kvůli tomuto rozhodnutí přesune do Divadelní a naroste dopravní zatížení ulice Karoliny Světlé, ve které žije značný počet místních obyvatel. Právě v této ulici jsme dosáhli série opatření k utlumení dopravy.

Naše městská část s opatřením nesouhlasí. Nepovažujeme za koncepční, aby tak zásadní změna proběhla bez řádného posouzení a projednání. Stejně tak není z pohledu našich občanů správné, aby se provoz přesouval z minimálně  obydleného nábřeží do ulice, kde občané doopravdy žijí.

V této chvíli nám nezbývá nic než počkat do víkendu a následně vyhodnotit a reagovat na vzniklou situaci.

Prosíme naše občany o trpělivost, uděláme vše pro to, abychom ochránili jejich pokojné bydlení.