Místostarostka Eva Špačková popřála všem žákům krásné a pohodové Velikonoce, krásné svátky jara. A zároveň vyjádřila naději, že se po svátcích setkáme v lepších časech.