Přímý přenos 4. prosince 2021 v 16:00 SEČ

Mezinárodní online konference „Globální krize. Čas pravdy“ je událost obrovského měřítka a je organizována dobrovolníky ze 180 zemí světa na platformě „Tvořivá společnost“. Vysílání proběhne na tisících mediálních platformách po celém světě.

Konference je organizována dobrovolníky z více než 180 zemí světa. Vystoupí na ní vědci a odborníci, kteří společně vysvětlí danou problematiku uceleně a v souvislostech. Důraz je kladen zejména na vyjasnění skutečných příčin problémů a na nalezení jejich efektivního řešení.

Na konferenci budou navazovat pravidelné Kulaté stoly. Srdečně zveme odborníky, kteří projeví zájem se zapojit a vyjádřit k nastoleným tématům.

Více informací ZDE