1. školství
  2. kultura
  3. sport
  4. životní prostředí 
  5. sociální péče a zdravotnictví
  6. opravy domovního fondu

Oblast školství

Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2021
Využití volného času dětí a mládeže pro rok 2020
Archiv

Oblast kultury

DŮLEŽITÉ INFORMACE — STAV K 9. 11. 2020:
Dotační program v oblasti kultury z důvodu UV č. 199 ze dne 12. 3. 2020 a navazujících usnesení – právě probíhá podepisování smluv.
Dotační program v oblasti kultury a dotační program spolky pro rok 2021 – bližší info viz níže – !! Lhůta pro podání žádosti je od 16. do 30. listopadu 2020 23:59 hod pouze v on-line databázi GRANTYS !!
Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021 – bližší info viz níže – !! Lhůta pro podání pouze písemné žádosti je od 16. listopadu 2020 do 13. ledna 2021 !!!

Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury z důvodu Usnesení vlády ČR č. 199 ze dne 12.03.2020 a navazujících usnesení

Informace o grantových a dotačních řízeních v uplynulých letech naleznete v archivu.

Oblast sportu

Dotační program v oblasti sportu pro rok 2021

 

Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2020
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2020
Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2019
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2019
Výsledky - Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018
Dotační program v oblasti sportu pro rok 2018
Archiv 2013 - 2017

Oblast životního prostředí

Dotační program pro rok 2020
Dotační program pro rok 2019
Archiv 2008 - 2018

Oblast sociální péče a zdravotnictví

Oblast sociálních věcí, zdravotnictví a protidrogové problematiky - 2020
Archiv 2008 - 2019

Opravy domovního fondu na území Prahy 1

Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2020
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2019
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2018
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2017
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2016
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2015
Opravy domovního fondu na území Prahy 1 - 2014
Opravy domovního fondu 2008 - 2010