Nejmenší, ještě ani ne tříletí předškoláčci z Mateřské školy Řásnovka 2 se mohou od 1. března radovat z nové krásně zrekonstruované budovy své školky. Náročnými opravami prošly interiéry, kuchyně i technické zázemí v suterénu. Prostředí je zde tak nyní podstatně pestřejší, přátelštější a samozřejmě modernější. Nejvýznamnějším výsledkem rekonstrukce je pak navýšení kapacity o dvě další třídy. Slavnostního otevření se v Řásnovce zúčastnili mj. starosta Petr Hejma a místostarostka Eva Špačková.

Rekonstrukce probíhala v celé budově – od půdních prostor až po sklep. V půdní části došlo primárně k úpravám vzduchotechniky a rozvodů vody či plynu. Veškeré technické zázemí je od nynějška modernější a také výkonnější. Ve druhém podlaží mateřské školy byla přebudována stará nevyužitá prádelna na jídelnu spojenou s venkovní terasou. Ta se bude moci využívat za hezkého počasí. V tomto patře se změnila také dispozice jednotlivých místností. Nově jsou tu k dispozici dvě oddělené místnosti pro výuku namísto původní jedné, včetně přilehlých sociálních zařízení.

Podobnými dispozičními úpravami prošlo i první podlaží. Také zde vznikla z jednoho oddělení dvě. Bylo zmodernizováno i zázemí oddělené kuchyně. Zcela novou dimenzi získal suterén, kde se nachází solná jeskyně a také relaxační místnost či tělocvična. V oddělených prostorech od nynějška fungují prádelna a strojovna vzduchotechniky.

V zahradě školy dojde k terénním úpravám a nové výsadbě zeleně hned, jak to počasí dovolí. Obnoveny budou také herní prvky. Děti zde najdou řadu nových atrakcí včetně třeba zahradního altánu. To vše bude doplněno dalšími drobnými prvky, jako jsou ekokoutek, mlžítko nebo kupříkladu pítko. Chybět nebudou ani oblíbené pískoviště a záhony.

Místostarostka Eva Špačková neskrývala radost z toho, že je školka znovu otevřena. „Musím poděkovat všem: panu architektu Karáskovi za projekt, stavební firmě Vistoria i oddělení investic úřadu, kteří se do projektu zapojili. Z výsledku jsem opravdu nadšená a doufám, že neméně šťastné jsou také místní děti. Musím rovněž poděkovat rodičům za trpělivost po dobu rekonstrukce, neboť stavba se potýkala s překážkami, které se objevovaly až v průběhu rekonstrukce. Věřím, že i oni se nyní radují z toho, v jakém prostředí budou jejich ratolesti trávit svá předškolní léta,“ prohlásila Špačková.

Spolu s ní přivítal rodiče a děti v novém prostředí mateřské školy i starosta Petr Hejma. „Děti z Prahy 1 mají skutečně krásné prostředí ve svých školách a školkách. Právě dokončená rekonstrukce MŠ Řásnovka je dalším dílkem v naší cestě za moderním zázemím v našich vzdělávacích institucích,“ vyzdvihl starosta.

Náklady na rekonstrukci budovy mateřské školy dosáhly výše zhruba 35 milionů korun bez DPH.

Tisková zpráva ke stažení ZDE