Gorily, koza, kobyla, hastrman, hradčanské cikánky, obecní hasičstvo, strážníci i povětrné ženy, malostranský ponocný, měšťanstvo počestné i to na hraně zákona – ti všichni se spolu s Pražským pouťovým orchestrem a dětským sborem Bruncvík sešli při letošním Malostranském masopustním veselí tradičně před hospodou U černého vola, kterou si místní před lety vyvzdorovali.

A tradiční byla i trasa masopustního putování se zpěvem u sochy prezidenta Masaryka, s porážkou kobyly U dvou slunců, s masopustní svatbou U hrocha, s ohnivou show i zpěvem a občerstvením na Malostranském náměstí, se zpěvem a tancem v Mostecké a se závěrem na Kampě, kde i letos získal sympatický malostranský medvěd svobodu.

To vše by nebylo možné zejména bez pořádajícího Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, Městské policie Praha 1, Sdružení výtvarníků Karlova mostu, Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 a bez podpory Městské části Praha 1.

Průvod masek a maškar by navíc od hospody U černého vola nikam nevyrazil, kdyby všichni starostovi Petru Hejmovi sborově neslíbili slušné a spořádané chování, což – jak můžeme potvrdit – masopustní rej dodržel. A to i díky pevné ruce jeho průvodce Petra Burgra, který je nejen místopředsedou Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, ale i 1. místostarostou Prahy 1.

Tak za rok na shledanou!