Zastupitelé Prahy 1 schválili v úterý 25. ledna na svém zasedání na Žofíně rozpočet naší městské části. Ten počítá s celkovými příjmy a s celkovými výdaji ve shodné výši 1 026 574 000 korun. Rozpočet je tedy nastaven jako vyrovnaný s tím, že do rozpočtu jsou zapojeny výsledek hospodaření ekonomické činnosti minulého roku a nevyčerpané – zejména investiční – prostředky z roku 2021.


„Navzdory obtížné epidemiologické situaci se snažíme hospodařit zodpovědně. Zároveň samozřejmě nezapomínáme na rozvojové projekty, sociální a zdravotní služby, rozšiřování a údržbu zeleně i další projekty zkvalitňující život v naší městské části,“ reagoval starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Závěrečné projednání a schválení rozpočtu bylo vyvrcholením dlouhodobého procesu, který odstartoval už v létě a během kterého byly jednotlivé rozpočtované položky diskutovány v odborných komisích, výborech anebo při setkáních se zastupiteli.