2017

Magazín JARO 2017

magazin_2017_jaro
Kompletní dokument ve formátu PDF ke stažení (cca 10 MB)

Magazín LÉTO 2017

magazin_2017_leto_0001
Kompletní dokument ve formátu PDF ke stažení (cca 10 MB)

 

Archív starších čísel najdete zde.

 

Redakční rada magazínu a čtrnáctideníku Praha 1

Šéfredaktor:

MgA. Veronika Blažková
tisková mluvčí – vedoucí odd.vnějších vztahů ÚMČ Praha 1
tel.: 221 097 800, e-mail: veronika.blazkova@praha1.cz

Redakční rada:

Ing. Oldřich Lomecký – starosta MČ Praha 1
Daniel Hodek – zástupce starosty
Richard Bureš – zástupce starosty
Tomáš Macháček – člen Rady MČ Praha 1
MUDr. Jan Votoček – člen Rady MČ Praha 1
Jan Krejčí, MBA – člen Rady MČ Praha 1
JUDr. Ivan Solil – člen Rady MČ Praha 1
Mgr.Eva Špačková – člen Rady MČ Praha 1
MgA. Veronika Blažková – tisková mluvčí, vedoucí odd. vnějších vztahů ÚMČ Praha 1

  • Praha 1, vychází 4x ročně, místo vydání Praha, registrace: MK ČR E 15430
  • Kultura Praha 1, vychází 26x ročně, místo vydání Praha, registrace: MK ČR E 15430
  • Redakce: redakce@praha1.cz
  • Příjem inzerce: inzerce@praha1.cz
  • Redakční uzávěrky jsou uvedeny v přiloženém ceníku.
  • Obě periodika slouží k informování občanů Prahy 1 a nejsou periodikem žádného politického subjektu

 

Principy fungování redakční rady – PDF, DOC

Ceník inzerce

 

magazin-praha-1_periodicita