Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha 1 začal pracovat v novém složení. Jeho předsedou byl zvolen David Bodeček (Piráti), místopředsedkyní je Jaroslava Janderová (ODS). Dalšími členy výboru jsou Karel Ulm, Stanislav Lazar, Zuzana Chlupáčová a Petr Kučera.

Jednání KV ZMČ Praha 1 jsou veřejná, a tak si do svých kalendářů napište další termíny jeho zasedání (do prázdnin): 2. března, 6. dubna, 4. května, 8. června.