Dokončení prověrky privatizace bytové jednotky v Bolzanově 7 profesorem Petrem Arenbergerem a porušení Etického kodexu zastupitele Pavlem Čižinským – to byly hlavní body jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1, které se konalo v úterý 10. srpna.

„Dle rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení – odboru hospodářské kriminality Policie ČR a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 – proběhl privatizační proces bytové jednotky č. 7 na adrese Bolzanova 7 profesorem Petrem Arenbergerem ze strany radnice Prahy 1 bez závad. Konstatují to i zpráva interního auditu radnice a závěry Magistrátu hlavního města Prahy. Stejné stanovisko zaujaly i další příslušné orgány – stavební úřad Prahy 1 či Hygienická stanice hl. m. Prahy,“ konstatoval předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 David Bodeček.

Kontrolní výbor ho na úterním zasedání pověřil, aby při jednání Zastupitelstva MČ Praha 1, které se bude konat 14. září, navrhl, aby zastupitelé konstatovali, že privatizace bytu v Bolzanově 7 byla realizována v souladu s platnou právní úpravou a zásadami privatizace platnými v rozhodné době.

Dále Kontrolní výbor chce, aby zastupitelé konstatovali, že kupní smlouva k uvedenému bytu nebyla tehdejším starostou Pavlem Čižinským uzavřena v souladu se schváleným usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1. Neobsahovala totiž ustanovení o vyloučení existence nároku na náhradu za zhodnocení předmětu prodeje pod sankcí odstoupení MČ Praha 1 od smlouvy v případě nepravdivosti tohoto ujištění.

Kontrolní výbor rovněž požaduje, aby zastupitelé Prahy 1 konstatovali, že Pavel Čižinský porušil Etický kodex člena ZMČ Praha 1, neboť v souvislosti s privatizací bytu v Bolzanově 7 „opakovaně uvedl v omyl veřejnost, a to svými výroky dehonestujícími MČ Praha 1“.

Kontrolní výbor v reakci na mediální vystupování Pavla Čižinského rovněž Zastupitelstvu MČ Praha 1 navrhuje, aby všem zastupitelům doporučilo, aby jakékoli mediální výstupy opírali o informace, jejichž součástí nebudou zavádějící a zkreslené údaje, a nebude tak docházet k poškozování dobrého jména MČ Praha 1 a Úřadu MČ Praha 1.