Vážení, dovolte nám, abychom Vás informovali o konání výstavy na území MČ Praha 1 pod názvem Ruku v ruce – touha je zázrak. Jedná se o výstavu ve spolupráci s fotografem Jindřichem Štreitem zachycující život lidí s mentálním a kombinovaným postižením, včetně osob s poruchou autistického spektra :

Místo konání akce:
Malostranské náměstí, č.parc. 993, k.ú. Malá Strana, komunikace
Termín a čas akce :
28.08.2018 – 26.09.2018
/s přípravou od 27.08.2018; s demontáží do 27.09.2018/

Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Janištinová; telefon: 733 158 496
Ruka pro život o.p.s., Rajmonova 1199/4, Praha 8, Kobylisy

Zpracovala : Zuzana Mocová
referent ODOP
Dne : 24.07.2018

Schválil : Bc. Ludvík Czital
vedoucí ODOP
Dne : 24.07.2018