Do bytů v Samcově, Růžové, Ostrovní, U půjčovny, na Národní, Na Poříčí a ve Zlatnické se už brzy budou stěhovat noví obyvatelé. Rozhodlo o tom čtvrteční losování, které rozdělilo startovací byty pro mladé lidi.

„Startovací byty, které mladým lidem výrazně usnadní start do samostatného života, jsou určeny občanům Prahy 1 do pětatřiceti let, kteří se v Praze 1 většinou narodili anebo zde dlouhodobě žijí, a chtějí tu zůstat i nadále. Věřím, že jim tímto bydlením v době neúnosného růstu cen i výše nájemného soukromých bytů výrazně pomůžeme, aby se mohli bez této starosti věnovat studiu nebo rozvíjet mnohdy ve svém prvním zaměstnání. Mimo jiné radostné reakce a slova úlevy během losování jak samotných budoucích nájemníků, tak i přítomných rodičů dokládají, že vznik projektu startovacích bytů byl tím správným rozhodnutím,”

vysvětlila Šárka Táborská, předsedkyně Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku, která losování organizovala.

Za bytovou politiku Prahy 1 je odpovědný radní Tomáš Macháček. „Toto výběrové řízení ukazuje jedinečnost přístupu Prahy 1 k bydlení mladých lidí, kterým se dlouhodobě snažíme pomáhat při jejich snaze o zakotvení v naší městské části,“ popsal radní Prahy 1, jenž se slavnostního losování pronájmů startovacích bytů rovněž zúčastnil.

Výrazným efektem losování startovacích bytů je rovněž posilování rodinných vazeb, neboť mladí lidé díky tomu zůstávají žít v blízkosti svých rodičů i prarodičů.

Gratulujeme vylosovaným a přejeme jim úspěšný start do života se startovacími byty Prahy 1!