I přes zpřísnění vládních opatření zůstávají parky a hřiště spravované naší městskou částí otevřené a přístupné veřejnosti. Prosíme však návštěvníky, aby dodržovali veškerá opatření, tedy nošení roušek/respirátorů a udržování rozestupů. Správci hřišť budou na dodržování těchto pravidel dohlížet.

„Víme, jak je situace pro naše obyvatele složitá a nechceme už tak tvrdé podmínky ještě zhoršovat. Navíc si také uvědomujeme, jak je pro všechny generace důležitý zdravý pohyb,“ uvedla místostarostka Eva Špačková.

Podle radního Richarda Bureše bychom rovněž měli spoléhat na lidský rozum, uvážlivost a opatrnost. „Věříme, že návštěvníci budou dodržovat veškerá nutná opatření, zejména nošení roušek a udržování rozestupů. Správci jednotlivých hřišť byli instruováni, aby na pravidla dohlíželi a v případě potřeby na to návštěvníky zdvořile upozornili,“ dodal Richard Bureš.