V Malostranské besedě se uskutečnilo první participační setkání s využitím metodiky spolku Národní sítě zdravých měst, jehož je Praha 1 součástí od letošního roku. U kulatých stolů občané se zástupci radnice řešili tři témata – občanskou vybavenost v nebytových prostorech Prahy 1, kritéria pro nakládání s obecními byty a podněty pro další využití Loretánské zahrady. Akce se zúčastnila zhruba stovka občanů.

Setkání uspořádal místostarosta pro participaci a otevřenou radnici Pavel Nazarský se svým týmem. „Moc mě těší, že se nás napoprvé sešlo tolik a že se naše akce stala jak užitečnou příležitostí pro sdílení informací, tak i příjemným sousedským setkáním,“ ocenil místostarosta Prahy 1 pro školství, otevřenou radnici a participaci Pavel Nazarský, který při organizaci spolupracoval s Národní sítí Zdravých měst.

Její ředitel Petr Švec se do akce rovněž zapojil. „Byl jsem tady jako takový průvodce, abych spolu s kolegy přispěl ke zdárnému průběhu,“ vysvětlil ředitel NSZM.

Ze současného vedení radnice se setkání dále účastnili radní Petr Kučera, David Bodeček, Petr Hejma a Martin Špaček, zastupitel a předseda sociálního výboru.

Hlavním cílem participačního setkání bylo shromáždit náměty, postřehy a podněty k hlavním tématům setkání a nalézt pomocí hlasování širokou shodu. Občané ale mohli navrhovat podněty k řešení i v dalších oblastech, a tak se v seznamu objevily například návrhy na vysazení nového stromu při horním konci Nerudovy ulice, na zklidnění dopravy v Loretánské ulici, vybudování veřejné sauny, zklidňování některých ulic výměnou dlažby za asfalt, instalaci solární energetiky na střechách domů, zvýšení počtu strážníků na Malé Straně anebo na vybudování komunitních zahrádek ve vnitroblocích.Občané pak mohli jednotlivé náměty podpořit svými hlasy.

Organizátoři z týmu místostarosty Nazarského nyní všechno vyhodnotí a poté s výsledky, stejně jako s dalším postupem, seznámí veřejnost.

Video: Karel Greif
Video: PrahaTV