Praha 1 a organizace Iuridicum Remedium vás zvou na setkání a panelovou diskuzi k těmto tématům:

Jaké jsou povinnosti ubytovatelů?
Jak se bránit negativním jevům spojeným s krátkodobým ubytováním?
Co mohou dělat SVJ, družstva či jednotlivci?
Co mohou dělat úřady?

K problematice vystoupí:
Jan Vobořil – advokát a výkonný ředitel Iuridicum Remedium
Pavel Nazarský – místostarosta MČ Praha 1
Petr Městecký – zakladatel iniciativy Snesitelné bydlení v centru Prahy

Setkání proběhne 21. listopadu od 17:30 v Galerii 1 (Štěpánská 47).

Těšíme se na setkání.