Přátelé! Děkujeme, že jste v pátek přišli na náš Reprezentační ples na Žofíně.

Věříme, že jste si to všichni skvěle užili. Výtěžek z prodeje vstupenek přesahující 500 000 Kč poputuje jako dar pro Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a bude určen na podporu paliativní péče. Zároveň děkujeme, že jste hojně v průběhu plesu přispívali na náš sbírkový účet, jehož výtěžek půjde na pomoc válkou zasažené Ukrajině.