Otázka:

Ztratil(a) jsem kartičku pojištěnce, kam se mohu obrátit se žádostí o duplikát?

Odpověď:

Duplikát kartičky pojištěnce (Evropský průkaz zdravotního pojištění) Vám vystaví příslušná zdravotní pojišťovna. Můžete se osobně nebo písemně obrátit na kteroukoliv pobočku příslušné pojišťovny.

Seznam zdravotních pojišťoven: