Dotaz:

Dobrý den,

dočetl jsem se, že nemohu zastavit na fialové zóně ani na 3 minuty jako například na zóně modré. Potřebuji vysvětlit, jak si mám na fialové zóně zaplatit parkování v automatu, aniž bych zastavil.

Děkuji,

 

Odpověď:

Dobrý den,

v zásadě vycházíme z tohoto tvrzení:

U dopravního značení č. IP 12 Vyhrazené parkoviště zákon o provozu na pozemních komunikací 361/2000 Sb. přímo dovoluje zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut:

Zastavení a stání

§27

(1) Řidič nesmí zastavit a stát

o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno,

Naopak u dopravního značení č. IP 13c Parkoviště s parkovacím automatem takovéto zastavení, nebo stání v žádném z právních předpisů dovoleno není. Pokud bychom celou věc dovedli k absurditě dle zákona by měl řidič mít zaplacené parkovací oprávnění či relaci v parkovacím automatu dříve nežli zaparkuje vozidlo v úseku platnosti dopravního značení č. IP 13c. Právě z tohoto důvodu je nastavena potřebná dostatečná časová prodleva v případě zaznamenání monitorovacím vozidlem k možnosti zaplacení stání na parkovacím automatu, popř. přes mobilní aplikaci.

Závěrem Vás musíme upozornit, že celá věc je daná zákonem (viz. výše) a problematika zakotvená v metodice Zón parkovacího stání je vydaná Hlavním městem Prahou – Magistrátem hl. m. Prahy.

 

S pozdravem
Pavel Kotlár
dopravní značení