DOTAZ:

Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotazem: Zajímalo by mě, jak je zajištěn úklid sněhu na chodnících přilehlých k objektům České národní banky – v jakém pořadí důležitosti jsou zařazeny. Jedná se zejména o chodník před budovou ústředí ČNB v ulici Na Příkopě 28, ul. Senovážná 1,3, Senovážné nám. 29 a 30, a dále před ubytovnou ČNB v ulici Náprskova 6 a Boršov. Děkuji za informaci. S pozdravem L. P.

ODPOVĚĎ:

24.11.2009 – vyřizuje : Petr Kohout

Vážený pane P.,

Úklid sněhu na území hlavního města Prahy je zajišťován Magistrátem hl.m.Prahy. Nařízením

č.14/2009 byla změněna vyhláška č.39/1997 Sb hl.m.Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedenou vyhláškou v článku 3, odstavci 1a) jsou přístupové cesty k objektům , v nichž mají sídlo státní orgány České republiky zařazeny do 1. pořadí. Budova ČNB ústředí je dle našeho názoru zařazena do 1. pořadí, ubytovna je však v pořadí 2.( ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací )

Podle podkladů, které jsme obdrželi z Magistrátu hl.m.Prahy je ulice Na Příkopě zařazena do 1.pořadí, ulice Senovážná, Senovážné náměstí  29 a 30, ulice Boršov a Náprstkova jsou však v pořadí 2.

Městská část Praha 1 v současné době projednává možnosti zimní údržby místních komunikací – chodníků zařazených do 2. pořadí s tím, aby převážná většina byla uklízena z jejích prostředků.

Bc. Ludvík Czital
vedoucí odboru