Otázka:

Dobrý den, jsem delší dobu nezaměstnaný a pobírám dávky hmotné nouze. Nemám prakticky žádný majetek. Soudně mám stanovenu vyživovací povinnost na dítě, musím tedy i nadále platit na dítě výživné?

Odpověď:

Ano, v případě, že pobíráte dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení), jste povinen plnit svou vyživovací povinnost. Toto je upraveno Zákonem o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších změn. Soud při určení výše výživného přihlíží k majetkovým poměrům povinného. Můžete se také obrátit na Obvodní soud pro Prahu 1 a podat návrh na snížení výživného z důvodu změny majetkových poměrů. Bližší informace vám rády poskytnou pracovnice Oddělení péče o rodinu a děti.