Oddělení kultury organizačně zajišťuje:

 • rozesílání pozvánek rodičům a evidenci a rozvrh jednotlivých akcí
 • nákup květin, pamětních knížek a dětských leporel
 • zajištění varhaníka, fotografa a kameramana
 • zápis do kroniky
 • účast studentek střední zdravotnické školy

Ve spolupráci s pracovní skupinou pro občanské záležitosti KUL zajišťuje:

 • slavnostní projev a předání dárků
 • vkladní knížky ČS
 • ostatní členové pracovní skupiny : šatna, hlídání kočárků, atd.

Doprovodný program: vystoupení pěveckého souboru Pražská cukrátka ze ZŠ nám. Curieových

Předávané dárky:

 • vkladní knížka
 • pamětní knížka
 • dětské leporelo, květina pro rodiče

Pro více informací prosím kontaktuje odd. kultury na adrese radka.jirikova@praha1.cz , telefon: 221 097 398.