Státní sociální podpora

 • příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek…
 • Šafaříkova 557/14, Praha 2
 • tel.: 950 178 501, 505, 514, 515, 517

Sociální služby

 • příspěvek na péči
 • Šafaříkova 557/14, Praha 2
 • tel.: 950 178 506, 503, 212

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

 • příspěvek na mobilitu, průkazky mimořádných výhod,…
 • Šafaříkova 557/14, Praha 2
 • tel.: 950 178 506, 503, 212

Hmotná nouze

 • přísp. na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc
 • Bělehradská 214/86, Praha 2
 • tel.: 950 178 507, 511, 516, 211

Ú Ř E D N Í   H O D I N Y – pro výše uvedené agendy:

Pondělí                8:00 – 12:00               13:00 – 17:00

Středa                  8:00 – 12:00               13:00 – 17:00