Po deseti dnech od uložení je zásilka vhozena do schránky, přičemž desátým dnem od vyrozumění o uložení se považuje zásilka za doručenou a ode dne následujícího se počítá lhůta 15 dní na zaplacení, tak, aby nejpozději 15. dne byly peníze na účtu správního orgánu.