Ve věci změny příjmení můžeme poznamenat, že se povolí tehdy, pokud jde o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod. Lhůta pro opakovanou změnu příjmení neexistuje, proto záleží na individuálním posouzení matrikářky Vašeho důvodu, pro který měníte opět své příjmení.

O změnu příjmení lze požádat pouze v místě Vašeho trvalého pobytu.