Otázka:

Lze na svůj znovunalezený cestovní pas nebo občanský průkaz, který byl nahlášen jako ztracený nebo odcizený vycestovat do zahraničí ?

Odpověď:

Cestovní doklad (pas) nebo občanský průkaz, který byl občanem nahlášen jako ztracený nebo odcizený, se podle platných právních předpisů stává neplatným a jeho neplatnost je uvedena v centrálním evidenčním systému. Z tohoto důvodu nelze na neplatný doklad vycestovat do zahraničí. (§11 odst. 1 písm.b) zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů).