Pro přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství jsou stanovené stejné dny jako pro uzavření manželství (úterý, čtvrtek, pátek). Matriční úřad určí místo, kde bude prohlášení učiněno, nejobvyklejším místem jsou prostory Staroměstské radnice.