Otázka:

Jak se stát přísedícím u obvodního soudu?

Odpověď:  

Přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 1 může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu na Praze 1 nebo pracuje na Praze 1 a dosáhl věku 30 let. Uchazeč vyplní přihlášku, předloží výpis z rejstříku trestů. U uchazečů narozených před rokem 1971 je nutné předložit i lustrační osvědčení /za uchazeče zažádá Úřad MČ Praha 1/.

Kompletní materiál se předloží předsedovi OS pro Prahu 1 ke schválení a následně Zastupitelstvu MČ Praha 1, které na svém zasedání nové uchazeče volí. V případě zvolení je uchazeč zařazen do evidence OS pro Prahu 1.

Podrobné  informace dostanete na oddělení sekretariátu tajemníka. V sekci „formuláře“ naleznete „Přihlášku na přísedícího pro Prahu 1“.