Otázka:

Kde můžu oznámit shromáždění

Odpověď:

Podle ustanovení § 2a č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákonů č. 175/1990 Sb., č. 151/2002 Sb. a č. 259/2002 Sb., vykonává působnost ve věcech práva shromažďovacího pro celé území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy, Odbor živnostenský a občanskosprávní.

Oznámení o konání shromáždění lze podat:
Na odboru živnostenském a občanskosprávním Magistrátu hl.m. Prahy. na adrese:
Jungmannova 29/35 (Škodův palác), Praha 1, 4. patro, č. dv. 441 (nejlépe po předchozí telefonické domluvě), případně v sekretariátu odboru.

Více informací Vám mohou poskytnout pracovníci odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hl.m. Prahy.

Mgr. Pavel Štefaňák – tel. 236 00 21 01, e-mail: Pavel.Stefanak@cityofprague.cz;
Bc. Václav Bíňovec – tel. 236 00 46 68, e-mail: Vaclav.Binovec@cityofprague.cz