Také živnostníci (poskytují službu, která je živností) nemusí bloudit po všech možných místech či tápat komu přihlášku nebo oznámení zaslat. Vše na požádání (požádáte úředníka o předání údajů také na příslušné úřady) zařídí živnostenský úřad. Podání můžete učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Na živnostenském úřadu můžete požádat o předání přihlášky k daním z příjmu nebo silniční dani (včetně změn údajů v přihlášce nebo zrušení daňové registrace) nebo oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Např. pokud ohlašujete živnost nebo žádáte o koncesi, oznamujete přerušení (pokračování) živnosti, žádáte o zrušení živnostenského oprávnění, můžete požádat o předání informace také dotčeným úřadům (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna). Podrobnosti naleznete zde.