V případě zaplacení určené částky nejsou připisovány žádné body do bodového hodnocení řidiče.