Otázka:

Je možné si na úřadě zařídit elektronický podpis?

Odpověď:

Ano, elektronický podpis si u nás zařídit můžete. Máte na výběr ze dvou akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb, a to: eIdentity a.s. a První certifikační autorita a.s. Veškeré podrobnosti k samotnému procesu vydání naleznete na našich internetových stránkách
v sekci Naše služby/Elektronický podpis