Dotaz:

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na důvody, které vedly Prahu 1 k povolení monstrózní akce Sraz HD řidičů v Praze. Celé 4 dny nás tyto motorky obtěžují neskutečným způsobem hlukem, ve dne, v noci. motorky parkovaly na modrých zónách i přes noc. Policie jim pokutu nedala, odtahová služba je neodtáhla. Opravdu nemá Praha 1 a potažmo Magistrát lepší nápady, jak Prahu prezentovat a zviditelnit? Za skandální považuji i pětimiliónovou dotaci na tuto monstrózní akci. Velmi bych ocenil vyjádření pana starosty k této akci, která opravdu nepřispěla ke klidnému žití na Praze 1, již tak zkoušené hlukem aut, tramvají, opilých turistů , neskutečnou špínou v ulicích. Velmi často cestuji do zahraničí a znovu a znovu jsem vystaven konfrontaci se situací v ušmudlané Praze a s mnohem lepší situací v jiných velkoměstech po celé Evropě a jinde ve světě. Děkuji za odpověď.


Odpověď:

Dobrý den,

v návaznosti na Váš dotaz k pořádání akce Harley Davidson v Praze Vám sděluji následující.

Povolení na organizovanou projížďku motocyklů Harley Davidson ve dnech 06.07.2018 a 07.07.2018 přes území městských částí Praha 1, 2, 6, 7 a 8 vydal Odbor dopravních agend Magistrátu hl.m. Prahy. Na tuto významnou akci dala záštitu paní primátorka hl.m. Prahy.
V rámci této akce bylo naším odborem na základě řádně podané žádosti společnosti KLASIK MOTO, a.s. vydáno povolení na parkování motocyklů Harley Davidson pouze na den 07.07.2018 v lokalitě Alšovo nábřeží a nám. Jana Palacha u Rudolfina v Praze 1 se souhlasem vlastníka komunikace, kterým je Hlavní město Praha zastoupené Odborem hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy.
Jelikož se jednalo o zvláštní užívání pozemní komunikace byla na tyto zábory a trasu samotné jízdy vydána povolení. Ostatní provoz a parkování, které nebyly součástí oficiální akce, se měly řídit pravidly silničního provozu včetně parkování v zónách. V případě, že řidiči porušovali pravidla silničního provozu, toto již spadá do kompetence Policie ČR popřípadě Městské policie hl.m. Prahy.

S pozdravem

Zuzana Mocová
zábory pro sport a kulturu