Živnostenský úřad České republiky od 1. ledna 2019 zjednodušil „web aplikaci Jednotného Registračního Formuláře“. Tato aplikace podnikatelům nabízí veškeré online formuláře, které slouží ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání.

Dříve bylo možné online podání využít pouze za předpokladu, že jste si stáhli a nainstalovali Java aplikaci JRF. Nyní je možné formulář vyplnit přímo ve webovém prohlížeči. Odpadla tak povinnost stažení a instalace speciální aplikace.

V aplikaci lze zpracovat ohlášení živnosti, žádost o koncesi, oznámení změn údajů, provozovny, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění. Dále zde můžete činit také podání vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce či zdravotní pojišťovně a je možné využít online službu elektronické identifikace uživatele z identifikačního portálu e-Identita.cz. Přihlášený uživatel tak získá údaje o své osobě ze základních registrů veřejné správy.

Online formulář

Nový nástroj je dostupný z veřejného webu [http://www.rzp.cz/] – elektronická podání – web aplikace JRF. Funkcionalita je dostupná z prohlížečů Google Chrome a Mozilla Firefox.

Aplikaci mohou využít podnikatelé, kteří své služby poskytují podle živnostenského zákona včetně těch, kteří nemají zřízenu datovou schránku či nedisponují zaručeným elektronickým podpisem. Použití této aplikace se tak nabízí i těm z Vás, kteří dáváte přednost papírové podobě formuláře.

Nová aplikace umožňuje:

    1. zaslat vytvořené podání přímo do informačního systému Registru živnostenského podnikání preferovanému živnostenskému úřadu. Podmínkou pro použití tohoto způsobu je, že vlastníte kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis).
    2. zaslat vytvořené podání prostřednictvím informačního systému datových schránek zvolenému živnostenskému úřadu. Podmínkou pro použití tohoto způsobu je, že vlastníte datovou schránku.
    3. vytvoření podání (bez nutnosti jeho online odeslání) a jeho následné vytištění do papírové  podoby. Podání podepíšete a odešlete jej prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na vybraný živnostenský úřad nebo jej tomuto úřadu odevzdáte osobně.

Podmínky provozu aplikace či návody, jak podání vyplnit nabízí příručka Elektronické podání živnostenskému úřadu, která je dostupná ke stažení ve formátu (PDF).

Lukáš Balada – Odbor živnostenský