Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Starosta MČ P1
Kategorie Záměr obce
Název Záměr pronájmu parkovacích míst v objektu parkovacího domu na pozemku parc.č.2070/2 k.ú. NM
Značka UMCP1 211171/2021
Původce Městská část Praha 1 Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Adresát Úřad městské části Praha 1, Odbor technické a majetkové správy, IČ:00063410 115 68 Praha 1
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

Zamer_-_Stepanska.pdf (203.0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska -

Zveřejněno od 13.04.2021
Má být vyvěšeno do 31.08.2021
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 13.04.2021 00:00
Do