Úřední deska - Stav k 01.02.2023První Předchozí  1 - 25 z 238  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Odbor občansko správních agend Oznámení o možnosti převzít písemnost Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.) UMCP1 040055/2023 R 4349/2022/oznámení/tom Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Miroslav Prochotský
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha - Nové Město, Czech Republic
01.02.2023 17.02.2023 aa_sr_500_2004_25_1.pdf (313.8 kB)
Ostatní Oznámení oznámení o zahájení řízení - stanoviska: kanalizační stoka DN 500 mezi ul. Španělská a ul. Legerova MCP2/035951/2023/OV-OUZR/Gaw Městská část Praha 2, IČ:00063461
DS: y7yb44i, náměstí Míru 600/20, 120 00 Praha 2
Městská část Praha 2, IČ:00063461
DS: y7yb44i, náměstí Míru 600/20, 120 00 Praha 2
01.02.2023 20.02.2023 2022-585663.pdf (154.0 kB)
Odbor živnostenský Veřejná vyhláška o místě uložení písemnosti ostatní dokumenty-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA UMCP1 035280/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Jason Robert Collins, IČ:75261880
Soukenická 1196/11, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Czech Republic
01.02.2023 17.02.2023 RZP-310001-2023-35280.pdf (141.9 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 024-Hellichov, Technolgie hl.m. Prahy UMCP1 032616/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
31.01.2023 16.02.2023 Stanoveni_Hellichova.pdf (329.9 kB)
Odbor finanční Oznámení Upozornění na daňový nedoplatek dle § 153 odst. 3. zákona č. 280/2009 Sb. - daňový řád UMCP1 032867/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1 FIN
110 00 Praha 1
31.01.2023 16.02.2023 11.pdf (381.7 kB)
Ostatní Oznámení oznámení o přerušení dodávky elektřiny UMCP1 037736/2023 Petra Vašinová, IČ:49255941
DS: ywrifu2, Kvasinská 189/10, 190 16 Praha 9
Petra Vašinová, IČ:49255941
DS: ywrifu2, Kvasinská 189/10, 190 16 Praha 9
30.01.2023 21.02.2023 oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny.pdf (339.6 kB)
Dopis_starostovi_preruseni_dodavky_elektriny_Na_Florenci.doc (137.2 kB)
Stavební úřad Doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou oznámení stavebního záměru: 2/74, Purkyňova 2 - Oznámení stavebního záměru - Palác PURKYŃOVA 1.-2.N UMCP1 038733/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
MČ Praha 1 - ÚMČ, úřední deska, IČ:00063410
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha - Nové Město, Czech Republic
30.01.2023 15.02.2023 2023-032499.pdf (320.6 kB)
Magistrát hl. m. Prahy Opatření obecné povahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.-StDZ MHMP 1855320/2022 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
27.01.2023 13.02.2023 MHMPXPJS7X9M.PDF (390.0 kB)
Dokumentace_DZ.pdf (10.6 MB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Veřejná vyhláška 009 - VV OOP UMCP1 032595/2023 KT Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1 Odbor dopravy
110 00 Praha 1
27.01.2023 27.02.2023 009_SCAN_VV_NOOP_PLANEK.pdf (2.0 MB)
Starosta MČ P1 Záměr obce Záměr - pronájem pozemku parc. č. 16, k. ú. Nové Město - CAFFETERIA M.N.9, s.r.o. UMCP1 024825/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, Úřad městské části, IČ:00063410
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
27.01.2023 13.02.2023 zamer_pozemek_MS_16_scan.pdf (883.8 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 014 - K - Štěpánská, 11.,15.,24.,27.2.,4.3.23 UMCP1 035323/2023 SD Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
27.01.2023 13.02.2023 014_-_K_-_Stepanska_1115242724323.pdf (717.5 kB)
Stavební úřad Doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou rozhodnutí - stavební povolení (P1 - opr.22): 2/1245, Klimentská 5 - Novostavba BD UMCP1 033870/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
MČ Praha 1 - ÚMČ, úřední deska, IČ:00063410
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha - Nové Město, Czech Republic
26.01.2023 11.02.2023 2022-430148.pdf (883.5 kB)
Odbor finanční Oznámení SCHÜRRER Jan, vyvěšení na úřední desku UMCP1 035341/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1
110 00 Praha 1
26.01.2023 06.02.2023 Dokument_k_vyveseni_na_uredni_desku.pdf (382.5 kB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 191EX 887/21-171 Draž. vyhláška prodej nem.věci 191EX 887/21-171 Beneš Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02952530,Jan Beneš
DS: xtahwnq, Liborova 405/14, 169 00 Praha 6
Beneš Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02952530,Jan Beneš
DS: xtahwnq, Liborova 405/14, 169 00 Praha 6
25.01.2023 02.03.2023 2100887171.pdf (204.6 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 005 - OOP ST PŘ - Na Kampě - B 1 - 18.02.2023 UMCP1 014778/2023 KT Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1 Odbor dopravy
110 00 Praha 1
25.01.2023 10.02.2023 005_SCAN_OOPP_ST_PR_BO_18.2.23.pdf (838.7 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 011 - D - Na Poříčí, 16.2.23 UMCP1 029619/2023 SD Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
25.01.2023 10.02.2023 011_-_D_-_Na_Porici_16223.pdf (643.1 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 012 - K - Štěpánská, 16.2.23 UMCP1 029712/2023 SD Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
25.01.2023 10.02.2023 012_-_K_-_Stepanska_16223.pdf (728.4 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 013 - ČT - Mariánské nám. 13.-14.2.23, Linhartská 14.2.23 UMCP1 030558/2023 SD Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
25.01.2023 10.02.2023 013_-_CT_-_Marianske_nam_13-14223_Linhartska_14223.pdf (631.1 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP Opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 zákon č. 500/2004 Sb.) UMCP1 032117/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
25.01.2023 10.02.2023 Opatreni_obecne_povahy.pdf (413.7 kB)
Tajemník Úřadu městské části Praha 1 Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa 10/23 výběrové řízení kontrolor/ka živnostenského odboru UMCP1 032223/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
25.01.2023 15.02.2023 10_-23_KON_ZIO.pdf (384.5 kB)
Tajemník Úřadu městské části Praha 1 Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa 08/23 výběrové řízení právník/právnička oddělení správy nemovitostí UMCP1 032217/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18, 118 56 Praha 1
25.01.2023 15.02.2023 08_-23_referent-ka_pravnik_OSN_OTMS.pdf (386.0 kB)
Tajemník Úřadu městské části Praha 1 Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa 7/23 výběrové řízení referent/ka oddělení služeb a informací UMCP1 032214/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
25.01.2023 15.02.2023 07-23_OSI_OSA.pdf (388.0 kB)
Tajemník Úřadu městské části Praha 1 Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa 09/23 zpracovatel/ka přestupků dopravně správních agend UMCP1 032218/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
25.01.2023 15.02.2023 09_-23_referent_-_zpracovatel_prestupku_DSA.pdf (390.5 kB)
Stavební úřad Doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením (P1-opr.2022): 2/709, Vodičkova 33 - Etapa UMCP1 033986/2023 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
MČ Praha 1 - ÚMČ, úřední deska, IČ:00063410
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha - Nové Město, Czech Republic
25.01.2023 10.02.2023 2022-516365.pdf (551.8 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 007 - OOP ST PŘ - NAD za ČD - Wilsonova, Opletalova - 09.02.-27.02.2023 UMCP1 025685/2023 KT Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1 Odbor dopravy
110 00 Praha 1
24.01.2023 09.02.2023 007_SCAN_OOPP_ST_PR_9.2.-27.2.23.pdf (1.1 MB)
První Předchozí  1 - 25 z 238  Další Poslední