Úřední deska - Stav k 12.04.2024


Požadovaný dokument již není k dispozici.

První Předchozí  1 - 25 z 233  Další Poslední záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Odbor technické a majetkové správy Záměr obce Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb., Palackého 720/5_rozšíření účelu nájmu UMCP1 171970/2024 OTMS/OBN/Dr Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
12.04.2024 29.04.2024 usneseni.pdf (79.0 kB)
Specifikace_NP_c._443_444_445_-_Palackeho_720_5.pdf (436.4 kB)
planek.pdf (190.3 kB)
zamer_Palackeho_5_rozsireni.pdf (331.2 kB)
Odbor technické a majetkové správy Záměr obce Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb., Školská 693/28_snížení nájemného UMCP1 171973/2024 OTMS/OBN/Dr Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
12.04.2024 29.04.2024 Specifikace_NP_c._104_Skolska_693_28.pdf (596.0 kB)
Skolska_693_28_-_NP_104_-_H.jpg (1.1 MB)
Skolska_693_28_-_NP_104_1_.jpg (771.8 kB)
usneseni.pdf (80.9 kB)
Skolska_693_28_-_NP_104_2_.jpg (655.1 kB)
Skolska_693_28_-_NP_104_3_.jpg (180.0 kB)
Skolska_693_28_-_NP_104_4_.jpg (477.3 kB)
Skolska_693_28_-_NP_104_5_.jpg (530.5 kB)
Skolska_693_28_-_NP_104_6_.jpg (570.5 kB)
Skolska_693_28_-_NP_104_7_.jpg (885.8 kB)
zamer_Skolska_28.pdf (325.4 kB)
Odbor technické a majetkové správy Záměr obce Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb., Palackého 720/5_postoupení NS UMCP1 171966/2024 OTMS/OBN/Dr Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
12.04.2024 29.04.2024 usneseni.pdf (77.9 kB)
zamer_Palackeho_5_postoupeni.pdf (327.4 kB)
Specifikace_NP_c._514_-_Palackeho_720_5.pdf (434.5 kB)
planek.pdf (193.3 kB)
Odbor technické a majetkové správy Záměr obce Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb., 28. října 375/9_změna doby nájmu UMCP1 171963/2024 OTMS/OBN/Dr Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
12.04.2024 29.04.2024 zamer_28._rijna_9.pdf (347.4 kB)
IMG_20190507_101334.jpg (501.5 kB)
Nebyt.1.NP.jpg (497.6 kB)
Nebytovy_prostor_1.NP.jpg (500.7 kB)
UR24_0343_priloha_ZASADY_smlouvy_VARIANTA_B_doba_neurcita.pdf (184.8 kB)
28._rijna_375_9_NP_107_108_Gordenstein_specifikace.pdf (573.1 kB)
usneseni.pdf (80.7 kB)
Odbor technické a majetkové správy Záměr obce Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb., Veleslavínova 94/8_změna doby nájmu UMCP1 171948/2024 OTMS/OBN/Dr Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
12.04.2024 29.04.2024 UR24_0341_priloha_ZASADY_smlouvy_VARIANTA_B_doba_neurcita.pdf (184.8 kB)
usneseni.pdf (80.2 kB)
Specifikace_NP_c.101_Veleslavinova_96_4.pdf (398.8 kB)
zamer_Veleslavinova_8.pdf (317.1 kB)
20210505_095519.jpg (2.0 MB)
20210505_095645.jpg (990.5 kB)
20210505_095654.jpg (1.7 MB)
20210505_095705.jpg (1.7 MB)
20210505_095827.jpg (1.7 MB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 189EX 3554/23-42 draž.vyhl. 189EX 3554/23-42 Leskovjan Jiří, JUDr. et Mgr. - soudní exekutor, IČ:88887537,Jiří Leskovjan
DS: mupep9r, Školská 695/38, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika
Leskovjan Jiří, JUDr. et Mgr. - soudní exekutor, IČ:88887537,Jiří Leskovjan
DS: mupep9r, Školská 695/38, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika
12.04.2024 16.05.2024 230355442.pdf (182.8 kB)
Ostatní Rozhodnutí rozhodnutí o umístění stavby: doplnění inženýrských sítí podél Rašínova nábřeží a jižní části Masary MCP2/165637/2024/OV-OUZR/Gaw Městská část Praha 2, IČ:00063461
DS: y7yb44i, náměstí Míru 600/20, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Czech Republic
Městská část Praha 2, IČ:00063461
DS: y7yb44i, náměstí Míru 600/20, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Czech Republic
12.04.2024 29.04.2024 2023-593182.pdf (162.9 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 113 - Betlémská 7, SVJ Betlémská 7 UMCP1 164803/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
12.04.2024 29.04.2024 113_-_OOP.pdf (690.4 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP OOP Pražské jaro akce.NR.. 12.05.,13.05.2024 UMCP1 188671/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
12.04.2024 29.04.2024 OOP.Prazske_jaro.zabor.NR.._12.05.-13.05.2024.pdf (695.7 kB)
Odbor technické a majetkové správy Záměr obce Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 2251 (SV Mezibranská 577/19, Praha 1 - NM) UMCP1 168701/2024 OTMS/OSN/Lemb_Záměr_19 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, Odbor technické a majetkové správy, IČ:00063410
115 68 Praha 1
12.04.2024 29.04.2024 zamer_aktualni.pdf (222.5 kB)
Odbor technické a majetkové správy Záměr obce Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 754/2 (Luboš Fiala - Na Kampě 512/11, Praha 1 UMCP1 168682/2024 OTMS/OSN/Lemb_Záměr_18 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, Odbor technické a majetkové správy, IČ:00063410
115 68 Praha 1
12.04.2024 29.04.2024 zamer_aktualni.pdf (196.1 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 127 / Pohořelec - Loretánské nám. - oprava fasády UMCP1 185228/2024 NO Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
11.04.2024 29.04.2024 Opatreni_obecne_povahy.docx (32.3 kB)
127_OOP_Pohorelec.pdf (1.6 MB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 129 - Jindříšská, DAP a.s. UMCP1 182218/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
11.04.2024 29.04.2024 129_-_OOP.pdf (966.4 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 022 - OOP ST PŘ - NAD za ČD - Opletalova - 23.04.-01.06.2024 UMCP1 172324/2024 KT Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1 Odbor dopravy
110 00 Praha 1
11.04.2024 26.04.2024 063_OOP_Spalena_x_Narodni.pdf (1.1 MB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 103- U Milosrdných 14, Hinton a.s. UMCP1 148164/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
11.04.2024 29.04.2024 103_-_OOP.pdf (933.5 kB)
Odbor živnostenský Veřejná vyhláška o místě uložení písemnosti Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít úřední písemnost UMCP1 183997/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřední deska
115 68 PRAHA 1, Czech Republic
11.04.2024 27.04.2024 RZP-310001-2024-183997.pdf (165.7 kB)
Odbor technické a majetkové správy Záměr obce Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb., Žitná 610/23 UMCP1 179800/2024 OTMS/OBN/Dr Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
10.04.2024 26.04.2024 Zitna_610_23_-_NP_105_-_1.NP.pdf (223.7 kB)
Zitna_610_23_-_NP_105_-_1.PP.pdf (209.5 kB)
Specifikace_NP_c._105_Zitna_610_23.pdf (593.4 kB)
Zitna_610_23_-_NP_105_2_-_suteren_1_.jpg (197.1 kB)
zamer_Zitna_23_cast_NJ_105.pdf (467.9 kB)
UR23_0458_priloha_ZASADY_smlouvy_VARIANTA_B_-doba_neurcita.pdf (206.9 kB)
Zitna_610_23_-_NP_105_2_-_H.jpg (320.6 kB)
Zitna_610_23_-_NP_105_2_-_suteren_2_.jpg (301.5 kB)
Zitna_610_23_-_NP_105_2_-_suteren_3_.jpg (185.3 kB)
Zitna_610_23_-_NP_105_2_-_suteren_4_.jpg (186.0 kB)
Zitna_610_23_-_NP_105_2_-_suteren_5_.jpg (201.1 kB)
Zitna_610_23_-_NP_105_2_-_suteren_6_.jpg (155.0 kB)
Zitna_610_23_-_NP_105_2_-_suteren_7_.jpg (183.8 kB)
Prohlaseni_navrhovatele_do_zameru_VZOR.pdf (532.7 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 047 - TV - Smetana - Dlouhá - 05.05.2024 UMCP1 178557/2024 KT Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
10.04.2024 26.04.2024 047_FS_OOP_CT_Na_Frantisku_Dlouha_5.5.24.pdf (1.0 MB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 048 - TV - Město noci - Opletalova - 03.05.-06.05.2024 UMCP1 179753/2024 KT Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
10.04.2024 26.04.2024 048_FS_OOP_Film_Makers_Opletalova_3.5.-6.5.24.pdf (899.9 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 034 - K - Národní, 18.5.24 UMCP1 179599/2024 SD Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
10.04.2024 26.04.2024 034_-_K_-_Narodni_18.5.24.pdf (667.8 kB)
Tajemník Úřadu městské části Praha 1 Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa výběrové řízení referent/ka odboru dopravy UMCP1 185483/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, 110 00 Praha 1
10.04.2024 26.04.2024 25-24_referent-ka_DOP.pdf (387.1 kB)
Tajemník Úřadu městské části Praha 1 Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa výběrové řízení - úředník stavebního úřadu UMCP1 116578/2024 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, 110 00 Praha 1
10.04.2024 26.04.2024 24-24_REF_SU.pdf (392.3 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 116 / Kanovnická, U kasáren -oprava muzea UMCP1 174305/2024 NO Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
10.04.2024 26.04.2024 Opatreni_obecne_povahy.docx (32.1 kB)
116_OOP_Kanovnicka_U_Kasaren.pdf (636.2 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 121 / Cihelná - oprava vstupní brány UMCP1 174508/2024 NO Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
10.04.2024 26.04.2024 Opatreni_obecne_povahy.docx (32.2 kB)
121_OOP_Cihelna.pdf (727.7 kB)
Odbor dopravy Opatření obecné povahy_ODOP 119/ Kanovnická - rekonstrukce chodníku a vozovky UMCP1 173246/2024 NO Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Neuvedena
10.04.2024 26.04.2024 Opatreni_obecne_povahy.docx (32.1 kB)
119_OOP_Kanovnicka.pdf (1.6 MB)
První Předchozí  1 - 25 z 233  Další Poslední